Biển nhớ

x
Tốc độ
ECS: dừng
       Cm                Fm   
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về Ab G G7 Cm
Gọi hồn liễu rũ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya Cm Fm G7
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Ab G7
Sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Cm Fm
Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn Ab G G7 Cm
Gọi trùng dương gió ngập hồn bàn tay chắn gió mưa sang Cm Fm G7
Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn mờ Ab
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn G7 Cm
Nghe ngoài biển động buồn hơn
Fm Ab Cm
Hôm nào em về bàn tay buông lối ngỏ G G7
Đàn lên cung phím chờ sầu lên đây hoang vu
Cm Fm
Ngày mai em đi. Biển nhớ tên em gọi về Ab G G7 Cm
Triều sương ướt đẫm cơn mê trời cao níu bước sơn khê Cm Fm G7
Ngày mai em đi cồn đá rêu phong rủ buồn Ab G7
Đèn phố nghe mưa tủi hờn nghe ngoài trời giăng mây tuôn
Cm Fm
Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm Ab G
Ngày mưa tháng nắng còn buồn Ab Cm
Bàn tay nghe ngóng tin sang Cm
Ngày mai em đi. Fm G7
Thành phố mắt đêm đèn vàng Ab
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng G7 Cm
Nghe trời gió lộng mà thương
x
x