Bên đời hiu quạnh

x
Tốc độ
ECS: dừng
Am          Am      G      C   
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa E E E7 Am
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì Am F G C
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Am F E7 Am
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Am G G Am Am G G Am Am
- - - - - - - -
Am Am G C
Rồi một lần kia khăn gói đi xa E E E7 Am
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà Am F G C
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Am F E7 Am
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Am G G Am Am G G Am Am
- - - - - - - -
Am Am G C
Ðường nào quạnh hiu tôi đã đi qua E E E7 Am
Ðường về tình tôi có nắng rất la đà Am F G C
Ðường thật lặng yên lòng không gì nhớ Am F E7 Am
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ.
Am G G Am Am G G Am Am
- - - - - - - -
Am Am G C
Đường nào dìu tôi đi đến cơn say E E E7 Am
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời Am F G C
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Am F E7 Am
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.
Am G G Am Am G G Am Am
- - - - - - - -
x
x