Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Accord Guitar : Guitar chơi hợp âm
Alternate-Picking : Phương pháp gảy đàn 1 lên 1 xuống. VD: xem video clip bài Tumeni Notes của Steve Morse. Guitarist tiêu biểu: Steve Morse
Backingtrack : Nhạc nền để tập đàn. VD: backing track của bài Sonata (Symphony X) là bài Sonata được tắt tiếng guitar đi.