Các bộ hợp âm quen thuộc khi tự học guitar

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bộ hợp âm: Là các hợp âm của một giọng. Bài hát có giọng đó sẽ được đệm chính bằng các hợp âm đó.

Khi nhắc đến bộ hợp âm, thông thường người ta sẽ nói nhiều đến giọng, âm giai, các quy tắc cấu tạo, các cặp hợp âm song song, điều đó là hoàn toàn đúng, chúng ta sẽ bàn đến cái đó sau.

Để nhanh gọn chúng ta sẽ cố gắng nhớ các bộ hợp âm để có thể đệm hát cho các giọng khác nhau nhanh nhất có thể.
Cặp hợp âm song song

Cặp hợp âm song song là 2 hợp âm mà tất cả các hợp âm trong bộ hợp âm của nó đều giống nhau.
Ví dụ: C // Am. Và các hợp âm trong bộ C và Am là giống nhau: C Dm Em F G Am.

Cặp song song luôn có 1 hợp âm trưởng, 1 hợp âm thứ.

Để tìm ra cặp hợp âm song song rất đơn giản: nếu biết hợp âm trưởng, lùi 1,5 cung và chuyển thành thứ. Nếu đã biết thứ, cộng 1,5 cung và đổi thành trưởng.

Ví dụ:
Biết hợp âm A (trưởng), lùi 1,5 cung thành F#, đổi thành thứ: A //F#m.
Biết hợp âm Bm (thứ), tăng 1,5 cung thành D, đổi thành trưởng: Bm // D.
Các bộ hợp âm cần nhớ

Các bộ hợp âm quen thuộc được chia theo dấu hoá (thăng ký hiệu #, hoặc giáng ký hiệu b). Nếu bạn chưa học nhạc lý về các dấu hoá, có thể nhớ một cách máy móc mà không cần nhớ số dấu # hoặc dấu b:
C Dm Em F G Am (không #, không b)
Với dấu #:
D Em F#m G A Bm (bộ có 2 dấu #)
E F#m G#m A B C#m (bộ có 4 dấu #)
F# G#m A#m B C# D#m (bộ có 6 dấu #)
G Am Bm C D Em (bộ có 1 dấu #)
A Bm C#m D E F#m (bộ có 3 dấu #)
B C#m D#m E F# Gm (bộ có 5 dấu #)
C# D#m E#m F# G# A#m (bộ có 7 dấu #)
Với dấu b:
F Gm Am Bb C Dm (bộ có 1 dấu b)
Eb Fm Gm Ab Bb Cm (bộ có 3 dấu b)
Db Ebm Fm Gb Ab Bbm (bộ có 5 dấu b)
Cb Dbm Ebm Fb Gb Abm (bộ có 7 dấu b)
Bb Cm Dm Eb F Gm (bộ có 2 dấu b)
Ab Bbm Cm Db Eb Fm (bộ có 4 dấu b)
Gb Abm Bbm Cb Db Ebm (bộ có 6 dấu b)
Lưu ý, các hợp âm song song nằm ở đầu và cuối của các bộ trên.

Thông thường, các bài hát hay gặp hiện nay có thể có từ không thăng, không giáng đến 5 dấu thăng hoặc 3 dấu giáng, đó chính là mục tiêu đầu tiên về các bộ hợp âm mà bạn cần nhớ khi tự học guitar.

Theo Hocguitar