Cấu tạo hợp âm

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Hợp âm là tập hợp của 2 hoặc 3 nốt nhạc hoặc nhiều hơn trong đó có 1 nốt gốc và các nốt còn lại được tính theo một công thức nào đó dựa trên nốt gốc.

Trong bài này nói về các hợp âm theo thang âm Chromatic và các hợp âm là hợp âm 3 nốt (triad chords).

Các hợp âm trưởng

Hợp âm trưởng tự nhiên có cấu tạo như sau:

Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ C trưởng (hoặc Cmaj) ký hiệu C: Các nốt sẽ là C E G

Các hợp âm thứ

Hợp âm thứ tự nhiên có cấu tạo như sau:

Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt ở quãng 5 (quãng 5 đúng)
Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3,5 cung.

Ví dụ C thứ hoặc Cmin ký hiệu Cm: Các nốt sẽ là C Eb G

Các hợp âm giảm hay dim

Chúng có cấu tạo như sau:

Nốt gốc + nốt ở quãng 3 thứ + nốt quãng 5 giảm
Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1,5 cung + Nốt gốc thêm 3 cung

Ví dụ C giảm ký hiệu là Cdim: các nốt sẽ là: C Eb Gb

Các hợp âm tăng hay aug

Chúng có cấu tạo như sau:

Nốt gốc + nốt ở quãng 3 trưởng + nốt ở quãng 5 tăng:
Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 2 cung + Nốt gốc thêm 4 cung

Ví dụ C tăng ký hiệu là Caug: Các nốt sẽ là: C E G#

Các hợp âm treo

Hợp âm treo hay còn được gọi là sus là hợp âm thay đổi nốt ở quãng 3 thành nốt ở quãng 4 hoặc quãng 2.

Thay đổi sang nốt ở quãng 2, ký hiệu sus2: Nốt gốc + nốt ở quãng quãng 2 trưởng + nốt ở quãng 5 đúng
Tính theo cung: Nốt gốc + Nốt gốc thêm 1 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ Csus2: Các nốt sẽ là C D G

Thay đổi sang nốt ở quãng 4, ký hiệu sus4: Nốt gốc + nốt ở quãng 4 đúng + nốt ở quãng 5 đúng
Tính theo cung: Nốt gốc + nốt gốc thêm 2,5 cung + nốt gốc thêm 3,5 cung

Ví dụ Csus4: Các nốt sẽ là C F G

Theo HGN Music