Cách chỉnh dây đàn đơn giản

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Dây đàn có thể được lên bằng nhiều cách. Bạn nên mua tuner điện tử để đảm bảo âm thanh đạt độ chính xác cao. Bài này chỉ cho bạn thấy sự liên hệ âm thanh giữa các dây đàn và từ đó bạn có thể lên dây toàn bộ các dây từ một dây buông, vd dây 1 với nốt Mí. Chúng ta sẽ lên dây theo lựa chọn : EBGDAE

Phương pháp Phím 5

1-Bấm phím 5 của dây 2, Dây có nốt Si . Chơi dây 1 và 2. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau.Nốt đúng khi phát ra là nốt Mí (E)
Chỉnh cao độ của dây 2 dựa vào dây 1

Cách bấm phím 5 của dây 2
2-Để ý lắng nghe sự chênh lệch tạo thành 2 nốt riêng biệt khi đánh cùng lúc dây 2 và 1.
3-Chỉnh dây 2 cho đến khi không còn sự khác biệt.
4-Tiếp theo, bấm phím 4 của dây 3, dây Son. Đánh dây 2 và dây 3. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Si (B)
Chỉnh cao độ của dây 3 dựa vào dây 2
5-Tiếp theo, bấm phím 5 của dây 4, dây Re. Đánh dây 3 và dây 4. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Sol (G)
Chỉnh cao độ của dây 4 dựa vào dây 3
6-Tiếp theo, bấm phím 5 của dây 5, dây La. Đánh dây 4 và dây 5. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Re (D)
Chỉnh cao độ của dây 5 dựa vào dây 4
7-Tiếp theo, bấm phím 5 của dây 6, dây Mì. Đánh dây 5 và dây 6. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt La (A)
Chỉnh cao độ của dây 6 dựa vào dây 5
Theo guitar-tnut.com