Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Am———————————–
Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa…
F—————————————C—————————————-G
Hoen đôi mi thu đưa em qua… Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh…