Nhớ ơn thầy cô

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Về lại trường [Em]xưa với [B7]bao kỷ [Em]niệm
Bóng dáng cô [Am]thầy vấn [D]vương [G]không rời.
Một thời tuổi [Em]thơ trôi theo cánh [B]phượng
Lời thấy [Am]cô vọng [B7]mãi

Con [Am]nhớ cô thầy dìu dắt [Em]con nên người đưa [B7]con bay [D]khắp phương [Em]trời. 
[E]Bây giờ [F#m]con về [Bm]thăm ngôi trường xưa giờ [E] già hơn trước.
[E]Con tìm [A]cô thầy [F#m]sau bao nhiêu năm tóc bạc[B7] phơ.
[E]Con về [F#m]thăm lại [Bm]ôi sân trường xưa một [E]thời mơ ước.
[E]Cô thầy [A]đâu rồi, [F#m]nghe trong tim con vang [B7]tiếng cô [Em]thầy