Và em đã biết mình yêu

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Tình yêu của anh đã (D) đến cho em bỗng (A) vui, cho em bỗng (Bm) cười,
Cho em biết(F#m) rằng.. (G) huh..
Em đã biết (D) rằng, chẳng còn (Em) gì đẹp hơn khi (A) yêu
Và em đã biết mình (D) yêu.

Anh đã (Bm) đến như cơn mưa tưới mát (F#m) lên,
Cho đời em một màu xanh (Bm) mới,
Phút giây (G) mình tình cờ trông thấy (A) nhau như bắt (D) đầu.
Một chuyện tình như (Bm) mơ, cho em biết ngẩn (F#m) ngơ,
Biết thẫn (F#) thờ để em bỗng ngu (Bm) ngơ
Em (G) đã.. (A7) yêu..con (G) tim nhẹ nhàng vui (A) sướng.

Tình yêu của anh đã (D) đến cho em bỗng (A) vui, cho em bỗng (Bm) cười,
Cho em biết (F#m) rằng oh uh oh uh (G) oh
Em đã biết (D) rằng, chẳng còn (Em) gì đẹp hơn khi (A) yêu
Thật bối (D) rối khi anh nói (A) yêu, khi anh nắm (Bm) tay,
Khi anh khẽ (F#m) nhìn oh uh oh uh (G) oh
Như nắng (G) mai rất nhẹ (Em) nhàng làm em ngây (A) ngất

Và em đã biết mình (D) yêu na na, ná ni (A) na na na, na ni (Bm) na na na , na ni na (A) na.
Và em đã biết mình (D) yêu na na, ná ni (A) na na na , na ni (Bm) na na na , na ni na (A) na.
Và em đã biết mình (D) yêu.

Em (D) đã yêu thật nhiều và (G) đã yêu thật rồi,
(F#) Vẫn có những lúc ngỡ như (Bm) thiếu anh
(G) Thì em sẽ (Gm) buồn biết mấy
(Em) Mong anh bên em mãi người (A) hỡi..oh huh chooo

Tình yêu của anh đã (D) đến cho em bỗng (A) vui, cho em bỗng (Bm) cười,
Cho em biết (F#m) rằng oh uh oh uh (G) oh
Em đã biết (D) rằng, chẳng còn (Em) gì đẹp hơn khi (A) yêu
Thật bối (D) rối khi anh nói (A) yêu, khi anh nắm (Bm) tay,
Khi anh khẽ (F#m) nhìn oh uh oh uh (G) oh
Như nắng (G) mai rất nhẹ (Em) nhàng làm em ngây (A) ngất

Và em đã biết mình (D) yêu na na, ná ni (A) na na na, na ni (Bm) na na na , na ni na (A) na.
Và em đã biết mình (D) yêu na na, ná ni (A) na na na , na ni (Bm) na na na , na ni na (A) na.
Và em đã biết mình (D) yêu.