Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Từ nay học tu nương đạo vàng

Sáng tác: Nhạc Hoa | Chưa chọn | Điệu: Nhạc Trẻ

x
Tốc độ
ECS: dừng
                 C      
1. Phật ngự đài sen chánh giác
Am
Suốt kiếp cứu độ cõi trần
Bm
Nghiệp nặng mang theo sầu than
G
Chuyển hóa, vượt qua kiếp phàm
C
Đường tu không vướng bóng nàng
D
Bồ Đề soi sáng mười phương
G
Dòng kinh còn lưu vạn chữ
B7
Bỉ ngạn về nơi Niết Bàn.


C
Hồng trần ta không vương vấn
Am
Ái chấp không thể cản đường
Bm
Hỏi rằng bi thương từ đâu
G
Gốc đó do tham ái tình
C
Nghiệp trần không sao rửa sạch
D
Nguồn tình như thoát ngoài tâm
Em
Từ nay, học tu, nương Đạo Vàng.


C
2. Vì đời, siêng tu tuệ quán
Am
Tốt, xấu, vui, khổ không màng
Bm
Thuần thành tỉnh thức ngày đêm
G
Thấu suốt hợp tan, biến hoại
C
Hồng trần không chi vướng lòng.
D
Bồ Đề, chân lý nở hoa.
G
Cõi tâm mình luôn thanh thoát.
B7
Cùng nương cảnh giới thánh nhân.


C
Sầu, mừng do tâm tạo tác
Am
Chán, thích, vui, buồn chẳng sợ
Bm
Đạo đời tương dung, cùng nhau
G
Thấu suốt không còn chấp thường.
C
Học Phật tu trong kiếp này
D
Hành trì, tuệ quán, tụng kinh
Em
Từ nay, học tu, nương Đạo Vàng.

x
x

Nghe & Xem bài hát này

Sáng tác:


Tone: