Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Kim Đồng

Sáng tác: Phong Nhã | Chưa chọn | | Điệu: Nhạc Đỏ

x
Tốc độ
ECS: dừng
        F           C      
Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít

Gm C F
Chân bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu

Dm C
Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù

F C F
Kim Đồng, thay cha rửa mối quốc thù
F
Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi

Dm
Tuy anh xa rồi, (tuy anh xa rồi)

Bb
Gương anh sáng ngời, (gương anh sáng ngời)

F
Đội ta cố noi
F
ĐK: Bao phen gian lao trong rừng

C F
Gian lao, nguy nan muôn trùng

Gm Bb Gm
Xung phong noi gương anh hùng

C F
Đùng! Đùng! Đùng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Anh vẫn đi
F Am Dm Gm
Anh luôn luôn tiến bước tiến đi theo dò quân xâm lăng

F Am C F
Anh xông pha trốn khắp chốn đi tuyên truyền trong nhân dân

F C
Kim Đồng, tên anh muôn thủa không mờ

F C F
Kim Đồng, tên anh lừng lẫy chiến khu
x
x

Nghe & Xem bài hát này

Sáng tác:


Tone:

Sáng tác:


Tone: