Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Hồng trần tình ca (Hóng chén qíng gē - 红尘情歌)

Sáng tác: Cao An | Chưa chọn | | Điệu: Nhạc Quốc tế

x
Tốc độ
ECS: dừng
       AF#m BmE      
Intro: -

C#mF#m BmEA
-

1. 你知道我曾爱着你

A F#m
nǐ zhī dào wǒ céng ài zhe nǐ


你知道我还想着你

A C#m
nǐ zhī dào wǒ hái xiǎng zhe nǐ


离别时说好的不哭泣

Bm C#m F#m
lí bié shí shuō hǎo de bù kū qì


为什么眼泪迷离

Bm E
wéi shén me yǎn lèi mí lí

2. 分手时含泪看着我

A F#m
fèn shǒu shí hán lèi kān zhe wǒ


到现在你是否记得我

A C#m
dào xiàn zài nǐ shì fǒu jì de wǒ


爱情的故事分分合合

Bm C#m F#m
ài qíng de gù shì fèn fèn hé hé


痛苦的人不止我一个

Bm E A
tòng kǔ de rén bù zhǐ wǒ yī gè

Chorus: 轰轰烈烈的曾经相爱过

A F#m
hōng hōng liè liè de céng jīng xiàng ài guò


卿卿我我变成了传说

Bm E
qīng qīng wǒ wǒ biàn chéng liào chuán shuō


浪漫红尘中有你也有我

C#m F#m
làng màn hóng chén zhōng yǒu nǐ yě yǒu wǒ


让我唱一首爱你的歌

Bm E A
ràng wǒ chàng yī shǒu ài nǐ de gē

* 大声说我爱你

C#m Bm
dà shēng shuō wǒ ài nǐ


把你放在心里

E
bǎ nǐ fàng zài xīn lǐ


在心里永远有个你

C#m Bm
zài xīn lǐ yǒng yuǎn yǒu gè nǐ


这首歌我要送给你

E A
zhè shǒu gē wǒ yào sòng gěi nǐ
x
x

Nghe & Xem bài hát này