Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Nụ hôn đầu

Sáng tác: Phạm Duy | Chưa chọn | | Điệu: Nhạc Vàng

x
Tốc độ
ECS: dừng
   Em                
Lần đầu ta ghé môi hôn

Am C
Ta hôn em hôn em

B7 Em
Ta hôn em lần đầu


Hoàng hôn ve bỗng kêu vang

Am C
Ve kêu vang kêu vang

B7 Em
Ta hôn em lần đầu.
G C
Vườn thì xanh và cỏ thì biếc

G D D7 G
Ôi trưa vàng và ngàn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

B7 Em
Ta hôn em hôn em

G C G
Ta hôn em hôn em lần đầu.
C G
Trên môi ta nở vàng đóa hồng

C
Ta hôn em trời đất một lòng

G
Lòng chứa chan

B7 Am
Tiếng cười đâu đó giòn tan

D C
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

B7 Em
Ta hôn em lần đầu

B7 Em
Ta hôn em lần đầu.
Em
Lần đầu ta ghé môi hôn

Am C
Ta hôn em hôn em

B7 Em
Ta hôn em lần đầu


Hoàng hôn ve bỗng kêu vang

Am C
Ve kêu vang kêu vang

B7 Em
Ta hôn em lần đầu.
E
Hôm nay chợt nhớ thương người


Chợt nhớ môi người

B7 E
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh

A
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh

B7 E
Môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa.
C
* Trên cành phượng xưa!

B7 E
Trên cành phượng xưa!

x
x

Nghe & Xem bài hát này

Sáng tác:


Tone: