Hợp âm cho đàn Guitar

Chỉ vì quá yêu em (Zhī shì tài ài nǐ - 只是太爱你)

In bài này

Sáng tác: Nhạc Hoa | Chưa chọn | | Điệu: Nhạc Quốc tế

x
Tốc độ
ECS: dừng
DA DA DF#m AB E   
----

1. 原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

A E F#m A D
yuán liàng wǒ zhēn dí hē zuì liǎo  yīn wéi wǒ zhēn dí xiǎng nǐ liǎo


一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

A Bm A
yī bù xiǎo xīn jiù bèi jì mò  tūn shì liǎo ài zhuó nǐ dí kuài lè


我知道这样不应该 也知道你会受伤害

C# F#m E
wǒ zhī dào zhè yàng bù yīng gāi  yě zhī dào nǐ huì shòu shāng hài


只是不想再让自己 对你太过依赖

D A B7 E
zhī shì bù xiǎng zài ràng zì jǐ  duì nǐ tài guò yī lài


我明白 你给的爱 是真实地存在

D E C#m F#m
wǒ míng bái  nǐ gěi dí ài  shì zhēn shí dì cún zài


只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

D A Bm B7 E
zhī shì wǒ  bù dǒng dé rú hé qù ài  cái huì ràng nǐ xiǎng lí kāi

Chorus: 因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

A C#m F#m A
yīn wéi wǒ bù zhī dào  xià yī bèi zǐ  huán shì fǒu néng yù jiàn nǐ


所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

D C#m B#m E
suǒ yǐ wǒ jīn shēng cái huì nà me nǔ lì  bǎ zuì hǎo dí gěi nǐ


爱你都变成伤害你 我们的爱快要窒息

D E C#m F#m
ài nǐ dū biàn chéng shāng hài nǐ  wǒ mén dí ài kuài yào zhì xī


不是故意 只是太爱你

B#m E A
bù shì gù yì zhī shì tài ài nǐ

2. 原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

A F#m
yuán liàng wǒ zhēn dí hē zuì liǎo  yīn wéi wǒ zhēn dí xiǎng nǐ liǎo


一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

D A Bm E
yī bù xiǎo xīn jiù bèi jì mò  tūn shì liǎo ài zhuó nǐ dí kuài lè


我知道这样不应该 也知道你会受伤害

A F#m
wǒ zhī dào zhè yàng bù yīng gāi yě zhī dào nǐ huì shòu shāng hài


只是不想再让自己 对你太过依赖

D C#m B#m E
zhī shì bù xiǎng zài ràng zì jǐ  duì nǐ tài guò yī lài


我明白 你给的爱 是真实地存在

D C#m B#m A
wǒ míng bái nǐ gěi dí ài  shì zhēn shí dì cún zài


只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

D A B7 E
zhī shì wǒ  bù dǒng dé rú hé qù ài  cái huì ràng nǐ xiǎng lí kāi
x
x

Các bạn có thể thay đổi tông và thế tay sao cho dễ chơi nhất nhé

Nghe & Xem bài hát này


Bài hát hợp âm cho đàn Guitar tại http://www.vietguitar.org