Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Mất đi rồi mới hiểu (失去才懂)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Chưa chọn | Điệu: Nhạc Quốc tế

x
Tốc độ
ECS: dừng
         F G Am Am   
Vòng hợp âm:或许你脚步太快
F
huò xǔ nǐ jiǎo bù tài kuài

她出现的太意外
G
tā chū xiàn dí tài yì wài

我没有预料
Am
wǒ méi yǒu yù liào

陌生的伤害
Am
mò shēng dí shāng hài黑夜里无声的对白
F
hēi yè lǐ wú shēng dí duì bái

寂寞的我在发呆
G
jì mò dí wǒ zài fā dāi

黑色的眼线
Am
hēi sè dí yǎn xiàn

哭花了一片
Am
kū huā liǎo yī piàn她长得太可爱
F G
tā cháng dé tài kě ài

气质还有点呆
Am
qì zhì huán yǒu diǎn dāi

不是小女神
Am
bù shì xiǎo nǚ shén

却让我格外的喜欢
F
què ràng wǒ gé wài dí xǐ huān不是溺爱
G
bù shì nì ài

无心伤害
Am
wú xīn shāng hài

只是意外
Am
zhī shì yì wài都怪我自己没有太早的释怀
F G
dū guài wǒ zì jǐ méi yǒu tài zǎo dí shì huái

把你的爱 当做了是场彩排
Am Am
bǎ nǐ dí ài dāng zuò liǎo shì cháng cǎi pái

我已明白 失去的爱情回不来
F G
wǒ yǐ míng bái shī qù dí ài qíng huí bù lái

我会离开 不会纠缠
Am Am
wǒ huì lí kāi bù huì jiū chán如果我可以一开始就说放开
F G
rú guǒ wǒ kě yǐ yī kāi shǐ jiù shuō fàng kāi

我想之后 也不会这么无奈
Am Am
wǒ xiǎng zhī hòu yě bù huì zhè me wú nài

我的懦弱 是不是太好欺骗
F G
wǒ dí nuò ruò shì bù shì tài hǎo qī piàn

实在悲哀 一个人猜
Am Am
shí zài bēi āi yī gè rén cāi她长得太可爱
F
tā cháng dé tài kě ài

气质还有点呆
G
qì zhì huán yǒu diǎn dāi

不是小女神
Am
bù shì xiǎo nǚ shén

却让我格外的喜欢
Am F
què ràng wǒ gé wài dí xǐ huān

不是溺爱
G
bù shì nì ài

无心伤害
Am
wú xīn shāng hài

只是意外
Am
zhī shì yì wài都怪我自己没有太早的释怀
F G
dū guài wǒ zì jǐ méi yǒu tài zǎo dí shì huái

把你的爱 当做了是场彩排
Am Am
bǎ nǐ dí ài dāng zuò liǎo shì cháng cǎi pái

我已明白 失去的爱情回不来
F G
wǒ yǐ míng bái shī qù dí ài qíng huí bù lái

我会离开 不会纠缠
Am Am
wǒ huì lí kāi bù huì jiū chán

如果我可以一开始就说放开
F G
rú guǒ wǒ kě yǐ yī kāi shǐ jiù shuō fàng kāi

我想之后 也不会这么无奈
Am Am
wǒ xiǎng zhī hòu yě bù huì zhè me wú nài

我的懦弱 是不是太好欺骗
F G
wǒ dí nuò ruò shì bù shì tài hǎo qī piàn

实在悲哀 一个人猜
Am Am
shí zài bēi āi yī gè rén cāi都怪你自己没有太早释怀
F G
dū guài nǐ zì jǐ méi yǒu tài zǎo shì huái

把我的爱 当做了是一场彩排
Am Am
bǎ wǒ dí ài dāng zuò liǎo shì yī cháng cǎi pái

早已明白 失去的爱情回不来
F G
zǎo yǐ míng bái shī qù dí ài qíng huí bù lái

你说离开 不会纠缠
Am Am
nǐ shuō lí kāi bù huì jiū chán如果我可以一开始说明白
F G
rú guǒ wǒ kě yǐ yī kāi shǐ shuō míng bái

我想之后 也不会这么无奈
Am Am
wǒ xiǎng zhī hòu yě bù huì zhè me wú nài

我的懦弱 是不是有点不该
F G
wǒ dí nuò ruò shì bù shì yǒu diǎn bù gāi

实在悲哀 双手放开
Am Am
shí zài bēi āi shuāng shǒu fàng kāi

x
x

Các bạn có thể thay đổi tông và thế tay sao cho dễ chơi nhất nhé

 • Di con trỏ và tên Hợp âm màu đỏ trong bài, sẽ hiện ra cách đạt ngón và đổi thế tay
 • Nhấn nút xem hợp âm ở thanh công cụ

Nghe & Xem bài hát này

Tone: Cm Ca sĩ: Âu Dương Đóa