Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Em cô đơn về đêm (Wǒ shì yè lǐ de gū dú - 我 是 夜 里 的 孤独

Sáng tác: Nhạc Hoa | Chưa chọn | Điệu: Nhạc Quốc tế

x
Tốc độ
ECS: dừng
            
Intro:
FG EmAm FGC
--
FG EmAm DmEmAm
--1. 我的心里有多苦
F G
wǒ de xīn lǐ yǒu duō kǔ

只有自己最清楚
Em Am
zhī yǒu zì jǐ zuì qīng chǔ

深夜里是多么的无助
F G C
shēn yè lǐ shì duō me de wú zhù

想哭却又哭不出
F G
xiǎng kū què yòu kū bù chū

既然选择这条路
Em Am
jì rán xuǎn zé zhè tiáo lù

那又何必抱怨无人诉
Dm Em Em
nà yòu hé bì bào yuàn wú rén sù2. 这一生最对不住
F G
zhè yī shēng zuì duì bù zhù

那就是我的父母
Em Am
nà jiù shì wǒ de fù mǔ

这么久还没个好归宿
F G C
zhè me jiǔ huán méi gè hǎo guī sù

路途前行很盲目
F G
lù tú qián xíng hěn máng mù

不知还有多少路
Em Am
bù zhī huán yǒu duō shǎo lù

才能看见明天的幸福
Dm Em Am
cái néng kàn jiàn míng tiān de xìng fúChorus: 其实心里很清楚
F G
qí shí xīn lǐ hěn qīng chǔ

悲伤终无人救赎
Em Am
bēi shāng zhōng wú rén jiù shú

夜里留下一人谁在乎
F G C
yè lǐ liú xià yī rén shuí zài hū

眼泪总控制不住
F G
yǎn lèi zǒng kòng zhì bù zhù

双眼泪水已模糊
Em Am
shuāng yǎn lèi shuǐ yǐ mó hū

只能偷偷地在心里哭
F G Am
zhī néng tōu tōu dì zài xīn lǐ kū3. 我是夜里的孤独
F G
wǒ shì yè lǐ de gū dú

也是白天的无助
Em Am
yě shì bái tiān de wú zhù

流着泪可却又哭不出
F G C
liú zhuó lèi kě què yòu kū bù chū

脑子里一遍荒芜
F G
nǎo zǐ lǐ yī biàn huāng wú

二两酒精来麻木
Em Am
èr liǎng jiǔ jīng lái má mù

哪怕是笑一声也知足
F G Am
nǎ pà shì xiào yī shēng yě zhī zú4. 如果心酸藏不住
F G
rú guǒ xīn suān cáng bù zhù

那就假装很幸福
Em Am
nà jiù jiǎ zhuāng hěn xìng fú

反正也没有人会在乎
F G C
fǎn zhèng yě méi yǒu rén huì zài hū

何必到处去诉苦
F G
hé bì dào chǔ qù sù kǔ

说自己的心痛处
Em Am
shuō zì jǐ de xīn tòng chǔ

不如安静迈出这一步
Dm Em Am
bù rú ān jìng mài chū zhè yī bùChorus: 其实心里很清楚
F G
qí shí xīn lǐ hěn qīng chǔ

悲伤终无人救赎
Em Am
bēi shāng zhōng wú rén jiù shú

夜里留下一人谁在乎
F G C
yè lǐ liú xià yī rén shuí zài hū

眼泪总控制不住
F G
yǎn lèi zǒng kòng zhì bù zhù

双眼泪水已模糊
Em Am
shuāng yǎn lèi shuǐ yǐ mó hū

只能偷偷地在心里哭
F G Am
zhī néng tōu tōu dì zài xīn lǐ kū5. 我是夜里的孤独
F G
wǒ shì yè lǐ de gū dú

也是白天的无助
Em Am
yě shì bái tiān de wú zhù

流着泪可却又哭不出
F G C
liú zhuó lèi kě què yòu kū bù chū

脑子里一遍荒芜
F G
nǎo zǐ lǐ yī biàn huāng wú

二两酒精来麻木
Em Am
èr liǎng jiǔ jīng lái má mù

哪怕是笑一声也知足
F G Am
nǎ pà shì xiào yī shēng yě zhī zúOuttro:
FG EmAm FGC
--
FG EmAm FGAm
--x
x

Các bạn có thể thay đổi tông và thế tay sao cho dễ chơi nhất nhé

  • Di con trỏ và tên Hợp âm màu đỏ trong bài, sẽ hiện ra cách đạt ngón và đổi thế tay
  • Nhấn nút xem hợp âm ở thanh công cụ

Nghe & Xem bài hát này

Tone: Bm Ca sĩ: Dà Měi