Guitar 1942771 640

24 Hợp Âm Guitar cơ bản cho người mới học

Khái niệm cơ bản về hợp âm và Cấu tạo một hợp âm

Guitar Chords 2199554 640

Gam Guitar và cách nhận biết Gam của 1 bài hát

Để chơi được 1 bài hát (có bản nhạc) thì ta phải làm theo tuần tự các bước sau:

Guitar 1928322 640

7 yếu tố cần nhớ trong học nhạc lý cơ bản cho guitar

Nếu bạn đã trải qua những bước đầu tiên trong học đàn guitar cơ bản, xin chúc mừng. Bạn đã bắt đầu cảm nhận được âm nhạc rồi.