Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Anh em mình cạn

 • Sáng tác: Khánh Đơn
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Khánh Đơn

Cứ làm gì em thấy vui

 • Sáng tác: Khánh Đơn
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Khánh Đơn

Tay trắng ra đi

 • Sáng tác: Lm. Pet. Huy Hoàng
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Lm. Pet. Huy Hoàng

Tình đắng sầu đong

 • Sáng tác: Vũ Vĩnh Phúc
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Vũ Vĩnh Phúc

Thu về trên phím xưa

 • Sáng tác: Ngô Thanh Nam
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Ngô Thanh Nam

Khi em hát

 • Sáng tác: Thủy Tiên
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Thủy Tiên

Tám mối phúc thật

 • Sáng tác: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh