Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Còn đây câu nói yêu em

 • Sáng tác: Tôn Thất Niệm
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Tôn Thất Niệm

Hẹn gặp anh

 • Sáng tác: Dư Quốc Vương
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Dư Quốc Vương

Thương phận con lai

 • Sáng tác: Diệp Hoài Ngọc
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Diệp Hoài Ngọc

Ánh mắt con thơ

 • Sáng tác: Phạm Thanh Liêm
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Phạm Thanh Liêm

Long An yêu thương

 • Sáng tác: Phạm Thanh Liêm
 • Nhịp điệu: Nhạc Quê hương
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Phạm Thanh Liêm

Ngỏ cưới

 • Sáng tác: Châu Thanh Nguyễn
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Châu Thanh Nguyễn

Chẳng trách em đâu

 • Sáng tác: Hoàng Lâm
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Hoàng Lâm