Thư viện Bài hát hợp âm Guitar

Hall of fame

Sáng tác: | Chưa chọn | | Điệu: Nhạc Quốc tế

x
Tốc độ
ECS: dừng
              
Verse 1:

Em
Yeah, You could be the greatest

C
You can be the best

G D
You can be the king kong banging on your chest

Em
You could beat the world

C
You could beat the war

G D
You could talk to God, go banging on his door

Em
You can throw your hands up

C
You can be the clock

G
You can move a mountain

D
You can break rocks

Em
You can be a master

C
Don't wait for luck

G D
Dedicate yourself and you can find yourself

Chorus:

Em C G
Standing in the hall of fame -

D Em C G
And the world's gonna know your name -

D Em C G
Cause you burn with the brightest flame -

D Em C G
And the world's gonna know your name

D Em
And you'll be on the walls of the hall of fame

Verse 2:

Em
You could go the distance

C
You could run the mile

G D
You could walk straight through hell with a smile

Em
You could be the hero

C
You could get the gold

G D
Breaking all the records that thought never could be broke

Em
Do it for your people

C
Do it for your pride

G D
Never gonna know if you never even try

Em
Do it for your counrty

C
Do it for you name

G D
Cause there's gonna be a day

Chorus

Em C G
When your, Standing in the hall of fame -

D Em C G
And the world's gonna know your name -

D Em C G
Cause you burn with the brightest flame -

D Em C G
And the world's gonna know your name

D Em
And you'll be on the walls of the hall of fame

Em C G D
Be a champion, Be a champion, Be a champion, Be a champion

Em
On the walls of the hall of fame

Bridge:

Em
Be students

C
Be teachers

G
Be politicians

D
Be preachers
Em
Be believers

C
Be leaders

G
Be astronauts

D
Be champions

D
Be true seekers
Em
Be students

C
Be teachers

G
Be politicians

D
Be preachers
Em
Be believers

C
Be leaders

G
Be astronauts

D
Be champions

Chorus:

Em C G
Standing in the hall of fame -

D Em C G
And the world's gonna know your name -

D Em C G
Cause you burn with the brightest flame -

D Em C G
And the world's gonna know your name

D Em
And you'll be on the walls of the hall of fame

Chorus:

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You could be the greatest

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can be the best

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can be the king kong banging on your chest

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You could beat the world

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You could beat the war

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You could talk to God, go banging on his door

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can throw your hands up

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can be the clock

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can move a mountain

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can break rocks

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
You can be a master

Em C G D
(You can be a champion)

Em C G D
Don't wait for luck


(You can be a champion)

Em C G D
Dedicate yourself and you can find yourself

Em C G D
(You can be a champion)

Outro:

Em C G D
Standing in the hall of fame
x
x

Các bạn có thể thay đổi tông và thế tay sao cho dễ chơi nhất nhé

  • Di con trỏ và tên Hợp âm màu đỏ trong bài, sẽ hiện ra cách đạt ngón và đổi thế tay
  • Nhấn nút xem hợp âm ở thanh công cụ

Nghe & Xem bài hát này

Tone: Gm Ca sĩ: The Script & Will.i.am

Hợp âm HOT trong tháng

Phố xa

Lê Quốc Thắng
Nhạc Trữ tình

Gánh mẹ

Quách Beem
Nhạc Trẻ

Bạc phận

Jack
Nhạc Trẻ

Lớn rồi còn khóc nhè

Nguyễn Hải Phong
Nhạc Trẻ

Ai là người thương em

Thanh Hưng
Nhạc Trẻ