Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

  • Sáng tác: Tuấn Hải
  • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
  • Thể loại: Boston
Album: Dĩa hát Nhạc Ngày Xanh
Năm phát hành: 1969

1. Cũng Noel [Em] này
mùa đông năm [Em] ấy, tình [D] đã xa [G] bay
Người [Em] yêu giã [B7]từ
chẳng một câu [B7] nói, để mình lẻ [B] loi

2. Sống trong âm [Em] thầm
tình yêu tan [Em] vỡ, lòng [D] quá bơ [G] vơ
Buồn [Em] hiu hắt [B7]chờ
chỉ mong ơn [B7] Chúa, ban một tình [Em] yêu – [C] – [Em]

ĐKL :
Trên ngôi [G] cao hào quang sáng [G] soi
Trần gian sướng [D7] vui mừng Chúa ra [G] đời
Và riêng [B7] tôi tình đã nở [C] hoa
Cùng với người [B] yêu, quỳ [C] tạ ơn [B7] Chúa.
Chứng cho đôi [Em] lòng
Niềm tin dâng [Em] Chúa thành [D] kính kêu [G] vang
Cầu [Em] xin phép [B7] màu
Ngài mang ơn [B7] phước cho Mẹ Việt [Em] Nam.

- End-
Giang tấu

Trên ngôi [G] cao hào quang sáng [G] soi
Trần gian sướng [D7] vui mừng Chúa ra [G] đời
Và riêng [B7] tôi tình đã nở [C] hoa
Cùng với người [B] yêu, quỳ [C] tạ ơn [B7] Chúa