Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

  • Sáng tác: Thảo Hồ
  • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
  • Thể loại: Boston
1. Sớm [C] mai sương lạnh mấy phần
Hương [G] xuân đã [Am] nhạt nụ xuân phớt [C] buồn
Hỏi [F] thăm xuân có còn [C]không
Đêm [G] qua rụng [Am] đóa hoa nồng lẻ [C] đôi

2. Sớm [C] mai nhặt những ngậm ngùi
Lặng [F] nghe âm [Dm] vọng buồn vui cõi [C] lòng
Tay [F] xòe đếm những sầu [G] đong
Dấu [G] yêu thả [G7] xuống giữa dòng nước [C] trôi

ĐK:
Sớm [C] mai xuân [Em] sắp cạn [C] rồi
Lòng [G] ta còn [F] đó ngược xuôi nỗi [C] niềm
Vai [Dm] gầy gánh phận buồn [G] tênh
Nghe [Em]xuân rời [Dm]bước dưới thềm xót [C] xa

Vàng [C] phai những [Am] cánh hoa [C] ngà
Chút [Dm] tình xuân [F] cũng phôi pha héo [C] mòn
Thương [Dm] mùa chẳng thắm màu [Am] son
Thương mình dâu [G] bể vẫn còn mênh [C] mông

Sớm [C] mai là những vô [C] cùng
Lặng [F] im nghe [G] những chập chùng nhân [C] sinh
Mùa [Dm] vui không trọn riêng [G] mình
Tàn xuân tàn [Dm] giấc mộng [G7] lành đêm [C] qua...