Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

  • Sáng tác: Nhạc Hoa
  • Nhịp điệu: Chưa chọn
  • Thể loại: Nhạc Quốc tế
昨夜多少伤心的泪涌上心头
zuó [Am] yè duō shǎo [F] shāng xīn dí [C] lèi yǒng shàng xīn [Am] tóu
只有星星知道我的心
zhī yǒu xīng xīng zhī [G] dào [F] wǒ dí [Am] xīn [E7]
今夜多少失落的梦埋在心底
jīn [Am] yè duō shǎo [F] shī luò dí [C] mèng mái zài xīn [Am] dǐ
只有星星牵挂我的心
zhī yǒu xīng xīng qiān [G] guà [F] wǒ dí [C] xīn [E7]

星星一眨眼
xīng [Am] xīng yī zhǎ [F] yǎn
人间数十寒暑
rén jiān [G] shù shí hán [F] shǔ
转眼像云烟像云烟
zhuǎn yǎn xiàng yún [C] yān [Em] xiàng yún [Am] yān

像那浮云一片
xiàng nà [Am] fú yún yī piàn
诉说岁月的延绵
sù shuō [Em] suì yuè dí yán mián
生命的尽头不是轻烟
shēng [Dm] mìng dí jìn [C] tóu bù shì qīng [E7] yān

我把切切的思念
wǒ bǎ [Am] qiē qiē dí sī niàn
寄托星光的弗远
jì tuō [F] xīng guāng dí fú [E7] yuǎn
希望你知道我心愿
xī wàng [F] nǐ zhī dào [G] wǒ xīn [Am] yuàn