Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

  • Sáng tác: Nhạc Quốc tế
  • Nhịp điệu: Nhạc Quốc tế
  • Thể loại: Chưa chọn
潮声浪声去又来
[Am] ciu seng [Em] long seng [Am] heoi jau loi
前事降在我心灵内
cin si [Dm] gong zoi ngo [G] sam ling [C] noi [E7]
留低是琐碎片段
[Am] lau dai [Em] si so [Am] seoi pin dyun
变幻决择无奈
bin [C] waan kyut [G] zaak mou [Am] noi

未知道 可应该
[E7] mei zi [Am] dou ho jing goi
留住你不必再分开
lau zyu [Dm] nei bat [B7] bit zoi [E7] fan hoi

碰到真情谁愿拒人千里外
pung dou [Am] zan cing seoi jyun [Dm] keoi jan [G] cin leoi [C] ngoi
不过这刻怕被热爱
bat [Am] gwo ze [Dm] hak paa [E7] bei jit [Am] ngoi
也许痴情全是恼人的意外
jaa heoi [Am] ci cing cyun si [Dm] nou jan [G] dik ji [C] ngoi
刚停住它却又来
[Dm] gong ting zyu taa [E7] koek jau [Am] loi

Key up 1 tone to [Bbm] --------------

如可预知到未来
[Bbm] jyu ho [Fm] jyu zi [Bbm] dou mei loi
谁又会害怕它变改
seoi jau [Ebm] wui hoi paa [Ab] taa bin [C#] goi
留不住的每段情
[Bbm] lau bat [Fm] zyu dik [Bbm] mui dyun cing
心中偏不放开
sam [Ab] zung pin bat fong [Bbm] hoi
未知道 可应该

[F7] mei zi [Bbm] dou [Fm] ho jing [Bbm] goi
留住你不必再分开
lau zyu [Ebm] nei bat [C7] bit zoi [F7] fan hoi

碰到真情谁愿拒人千里外
pung dou [Bbm] zan cing seoi jyun [Ebm] keoi jan [Ab] cin leoi [C#] ngoi
不过这刻怕被热爱
bat [Bbm] gwo ze [Ebm] hak paa [F7] bei jit [Bbm] ngoi
也许痴情全是恼人的意外
jaa heoi [Bbm] ci cing cyun si [Ebm] nou jan [Ab] dik ji [C#] ngoi
刚停住它却又来
[Ebm] gong ting zyu taa [F7] koek jau [Bbm] loi [Fm]

心仍然是怕情不永在
[Bbm] sam jing jin si [Ebm] paa cing [Ab] bat wing [C#] zoi
不过也许这就是爱
bat [Bbm] gwo jaa [Ebm] heoi ze [F7] zau si [Bbm] ngoi
到底痴情全是恼人的意外
dou dai [Bbm] ci cing cyun si [Ebm] nou jan [Ab] dik ji [C#] ngoi
怎能预知道未来
[Ebm] zam nang jyu zi [F7] dou mei [Bbm] loi