Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Duyên tình buồn

 • Sáng tác: Cao Nhật Minh
 • Nhịp điệu: Boléro
 • Thể loại: Nhạc Trữ tình
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Trữ tình của Nhạc sĩ: Cao Nhật Minh

Mùa thu chết

 • Sáng tác: Phạm Duy
 • Nhịp điệu: Slow Rock
 • Thể loại: Nhạc Trữ tình
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Trữ tình của Nhạc sĩ: Phạm Duy

Nỗi buồn ngày vu quy

 • Sáng tác: Phụng Anh
 • Nhịp điệu: Boléro
 • Thể loại: Nhạc Vàng
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Vàng của Nhạc sĩ: Phụng Anh

Mưa lệ

 • Sáng tác: Lam Phương
 • Nhịp điệu: Rhumba
 • Thể loại: Nhạc Trữ tình
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Trữ tình của Nhạc sĩ: Lam Phương

Nhạt nắng

 • Sáng tác: Xuân Lôi
 • Nhịp điệu: Slow Surf
 • Thể loại: Nhạc Vàng
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Vàng của Nhạc sĩ: Xuân Lôi

Ngoại ô buồn

 • Sáng tác: Anh Bằng
 • Nhịp điệu: Boléro
 • Thể loại: Nhạc Vàng
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Vàng của Nhạc sĩ: Anh Bằng

Phiên gác đêm xuân

 • Sáng tác: Nguyễn Văn Đông
 • Nhịp điệu: Rhumba
 • Thể loại: Nhạc Vàng
Bài hát hợp âm theo thể loại: Nhạc Vàng của Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông