Đường thập tự

 • Sáng tác: Đỗ Vy Hạ
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Đỗ Vy Hạ

Thập giá nói gì

 • Sáng tác: Phanxicô
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Phanxicô

Ai quên hẹn ước

 • Sáng tác: Minh Trường
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Minh Trường

Tự hào Lạc Hồng

 • Sáng tác: Minh Trường
 • Nhịp điệu: Nhạc Quê hương
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Minh Trường

Mẹ hiền Maria

 • Sáng tác: Trần Hải Sâm
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Trần Hải Sâm

trái tim hiến tế

 • Sáng tác: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Tình yêu và thập giá

 • Sáng tác: Giang Ân
 • Nhịp điệu: Nhạc Thánh ca
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Giang Ân