Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Pháo hồng nhà em

 • Sáng tác: Phan Bá Trương
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Boléro
Bài hát hợp âm theo thể loại: Boléro của Nhạc sĩ: Phan Bá Trương

Dấu tình yêu

 • Sáng tác: Vĩnh Điện
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Vĩnh Điện

Tình khúc cho em 2

 • Sáng tác: Nguyễn Đình Chương
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nguyễn Đình Chương

Hoàng hôn trên tóc em

 • Sáng tác: Thuận Hà
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Tango
Bài hát hợp âm theo thể loại: Tango của Nhạc sĩ: Thuận Hà

Dòng sông dĩ vãng (Shì jiè shàng zuì shāng xīn dí rén - 世界上最伤心的人)

 • Sáng tác: Nhạc Hoa
 • Nhịp điệu: Nhạc Ngoại lời Việt
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nhạc Hoa

Mưa huyền thoại

 • Sáng tác: Vĩnh Điện
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Boston
Bài hát hợp âm theo thể loại: Boston của Nhạc sĩ: Vĩnh Điện

Thành phố không có mùa đông

 • Sáng tác: Phan Long
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Phan Long