Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Chờ trông ai

 • Sáng tác: Nal
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nal

Sao em làm được

 • Sáng tác: Đông Thiên Đức
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Đông Thiên Đức

Vẫn mãi yêu một người

 • Sáng tác: Lê Chí Trung
 • Nhịp điệu: Nhạc Trẻ
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Lê Chí Trung

Ngậm ngùi xuân

 • Sáng tác: Thảo Hồ
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Boston
Bài hát hợp âm theo thể loại: Boston của Nhạc sĩ: Thảo Hồ

Sài Gòn ơi biết đến bao giờ

 • Sáng tác: Thảo Hồ
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Thảo Hồ

Những năm anh đi

 • Sáng tác: Nguyễn Minh Hải
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nguyễn Minh Hải

Vàng phai phố cũ

 • Sáng tác: Nguyễn Minh Hải
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nguyễn Minh Hải