Bài hát hợp âm Guitar

Thư viện bài hát có hợp âm Guitar lớn nhất Việt Nam

Bài hát Hợp âm

Đà Nẵng dáng xưa

 • Sáng tác: Anh Tài Huỳnh
 • Nhịp điệu: Nhạc Quê hương
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Anh Tài Huỳnh

Ngồi đếm thu rơi

 • Sáng tác: Minh Trường
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Minh Trường

Xin mãi là

 • Sáng tác: Minh Trường
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Minh Trường

Trọn kiếp không phai

 • Sáng tác: Quách Nam Dung
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Quách Nam Dung

Áo lụa mùa xuân

 • Sáng tác: Lê Khắc Bình
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Lê Khắc Bình

Em và anh

 • Sáng tác: Nguyễn An Đệ
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Nguyễn An Đệ

Cả đời mẹ bồng bềnh

 • Sáng tác: Vĩnh Điện
 • Nhịp điệu: Nhạc Trữ tình
 • Thể loại: Chưa chọn
Bài hát hợp âm theo thể loại: Chưa chọn của Nhạc sĩ: Vĩnh Điện